Skip to main content

Šta je terapija pulsnim elektromagnetnim poljem (PEMF-BEMER)?

 

PEMF (BEMER) terapija je oblik energetske terapije koja emituje pulsirajuća elektromagnetna polja zasnovana na prirodnom stanju Zemlje. Prirodna elektromagnetna frekvencija (EMF) Zemlje ima frekvenciju od približno 7,8 Hz i intenzitet od oko 1 piko tesla. Ovo se zove Šumanova rezonanca u kojoj ste živeli ceo svoj život. Ono te okružuje. Kada astronauti putuju van jonosfere, njihova tela počinju da propadaju jer su izvan ove Rezonance – potreban nam je zemaljski EMF da bismo bili zdravi. Zemljina elektromagnetna sila je ključna za nas kao kiseonik, voda, hrana i san. Bez EMF ne bismo mogli da preživimo.

Šta radi PEMF terapija?

Cilj PEMF-a je da poveća prirodne procese ćelijske komunikacije u telu i da poboljša sposobnost ćelija za proizvodnju energije. Ovo zauzvrat stvara povećanu unutrašnju stabilnost ćelija i poboljšanu popravku ćelija.

Zamislite sve ćelije u vašem telu slične ćelijama baterije. Kada smo bolesni ili povređeni, napon u našim ćelijama se smanjuje i stoga imaju smanjenu sposobnost da efikasno funkcionišu. Da bi se vaše telo izlečilo potrebna vam je energija, ili morate da napunite bateriju. PEMF terapija pulsira korisne prirodne magnetne talase kroz telo koji dopiru do svake ćelije, tkiva i organa. Talasi indukuju električne impulse koji pune ćelije do njihovog odgovarajućeg napona. Efekti povećavaju ćelijski metabolizam, funkciju i efikasnost tako da telo može da počne da se popravlja i reguliše kako bi obnovilo svoju prirodnu ravnotežu.

 

Zašto mi je potrebna PEMF terapija?

Tokom poslednjih 300 godina Zemljino magnetno polje (Šumanova rezonanca) je opalo za 50%. Promene u načinu na koji društvo funkcioniše znače da prosečna osoba ostaje unutar 90% dana, živi i radi u betonskim konstrukcijama, vozi se u metalnim automobilima i nosi cipele sa gumenim đonom što nas štiti od prirodnog korisnog PEMF-a. Ovo je rezultiralo gubitkom integriteta ćelijske membrane što je dovelo do kompromitovanja imuniteta, podložnosti bolesti i depresije.

Još jedan faktor današnjeg društva je da smo izloženi oštećivanju EMF-a visokog nivoa putem električnih vodova, kompjutera, mobilnih telefona, mikrotalasnih pećnica i televizora itd. Ovi visoki nivoi EMF-a uzrokuju „podmolekularne elektronske poremećaje“ koji zahtevaju popravku nižeg nivoa korisnog PEMF-a oštećenje jonizacije i integriteta ćelijske membrane.

 

Prednosti PEMF terapije

 

 • Smanjuje bol
 • Poboljšava san i nesanicu
 • Poboljšava cirkulaciju
 • Povećajte apsorpciju kiseonika
 • Povećava energiju i vitalnost
 • Poboljšava metabolizam
 • Smanjuje otok i upalu
 • Poboljšava imuni sistem
 • Povećava gustinu kostiju i zarastanje
 • Brži oporavak od povreda
 • Poboljšava apsorpciju hranljivih materija
 • Povećava opseg pokreta
 • Smanjuje stres
 • Poboljšava sportske performanse

Više informativnih video klipova na temu zdravlja i servisa koje nudimo možete naći na našem YouTube kanalu i blog stranici.