Skip to main content

Magnetna impulsna terapija. Dali ste umorni od uzimanja velike količine antiinflamatornih lekova, za migrenu, bolove u zglobovima, ledjima i mišićima ? Možemo vam ponuditi bezopasnu alternativu uz pomoć impulsnog magnetnog polja . Primetićete prva poboljšanja nakon 10 tak tretmana.

Zašto mi je potrebna magnetna impulsna terapija (PEMF)?

Tokom poslednjih 300 godina Zemljino magnetno polje (Šumanova rezonanca) je opalo za 50%. Promene u načinu na koji društvo funkcioniše znače da prosečna osoba ostaje unutar 90% dana, živi i radi u betonskim konstrukcijama, vozi se u metalnim automobilima i nosi cipele sa gumenim đonom što nas štiti od prirodnog korisnog PEMF-a. Ovo je rezultiralo gubitkom integriteta ćelijske membrane što je dovelo i do kompromitovanja imuniteta, podložnosti bolesti i depresije.

Još jedan faktor današnjeg društva je da smo izloženi oštećivanju EMF-a visokog nivoa putem električnih vodova, kompjutera, mobilnih telefona, mikrotalasnih pećnica i televizora itd. Ovi visoki nivoi EMF-a uzrokuju „podmolekularne elektronske poremećaje“ koji zahtevaju popravku nižeg nivoa korisnog PEMF-a oštećenje jonizacije i integriteta ćelijske membrane.

 

Prednosti PEMF terapije

 

  • Smanjuje bol
  • Poboljšava san i nesanicu
  • Poboljšava cirkulaciju
  • Povećajte apsorpciju kiseonika
  • Povećava energiju i vitalnost
  • Poboljšava metabolizam

Šta je terapija pulsnim elektromagnetnim poljem (PEMF)?

 

PEMF terapija je oblik energetske terapije koja emituje pulsirajuća elektromagnetna polja zasnovana na prirodnom stanju Zemlje. Prirodna elektromagnetna frekvencija (EMF) Zemlje ima frekvenciju od približno 7,8 Hz i intenzitet od oko 1 piko tesla. Ovo se zove Šumanova rezonanca u kojoj ste živeli ceo svoj život. Ono te okružuje. Kada astronauti putuju van jonosfere, njihova tela počinju da propadaju jer su izvan ove Rezonance – potreban nam je zemaljski EMF da bismo bili zdravi. Zemljina elektromagnetna sila je ključna za nas kao kiseonik, voda, hrana i san. Bez EMF-a ne bismo mogli da preživimo.

Više informativnih video klipova na temu zdravlja i servisa koje nudimo možete naći na našem YouTube kanalu i blog vebstranici.