Šta je to HRV?

HRV (heart rate variability) je varijabilnost srčanog ritma i pomaže nam da analiziramo
stanje našeg vegetativnog sistema. Tom metodom se utvrdjuje da li je dominantan naš simpatetički ili parasimpatetički sistem i time utvrdjujemo nivo stresa našeg organizma.

Koje metode koristite u Vašem radu?

Asesment fizičkog, bio energetskog i emocionalnog balansa Vašeg organizma kroz konsultacije u trajanju od 45 min, puls dijagnostikom Veda Puls tehnologijom i Biorezonantnom Kvantnom Analizom u trajanju od 120 min.

Da li Vaši saveti, metode treninga i tretmani zamenjuju savete lekara i medicinsku terapiju?

NE!
Samo Vaš lekar je ovlasćen i nadležan da prepisuje i koriguje terapiju u slučaju da sledeći moje savete o zdravom načinu života i ishrani poboljšate Vaše zdravstveno stanje.