Skip to main content

4 FAZE BOLESTI

• U prvoj fazi dešavaju se promene u našem energetskom telu kao na primer promene elektropotencijala trans ćelijske membrane
• U drugoj fazi se javljaju promene u medjućeliskoj komunikaciji
• U trećoj fazi dolazi do bio hemijskih promena u organizmu
• U četvrtoj fazi bolesti se manifestuje u organizmu
Treću i četvrtu fazu je moguće dijagnostifikovati metodama klasične medicine.
Mi u našem wellness centru uy pomoć biorezonantnog skenera se isključivo bavimo analizom bio-energetskog stanja Vašeg organizma i dovodjenjem istog u bio-energetsku homeostazu, i time sprečavamo pojavu i razvoj bolesti

Više informativnih video klipova na temu zdravlja i servisa koje nudimo možete naći na našem YouTube kanalu i blog vebstranici.